+ 90 (212) 337 11 00
inforgn@cmcturkey.com

Hizmetlerimiz

Hatırlatma Hizmeti
Bu hizmet, vadesinde ödenmeyen alacaklar için hemen müşteriye dönülmesi ve hatırlatılması amaçlanan aramalarıdır. Alacak bu şekilde sıcak takip edilmekte, erken uyarı sinyalleri de izlenmektedir. 

İdari Takip Hizmeti
Amaç alacaklı ve borçlunun uygun bir zeminde anlaşmasının sağlanması ve borçlu hakkında yasal işlem yapılmadan, her iki tarafından menfaatlerinin korunması ilkesiyle çalışılmasıdır. Bu, 30 günden fazla gecikmiş müşterilerin aranması hizmetidir. Bu ürün ile kurum müşterisini küstürmemiş,  kaybetmemiş ve müşterisine katma değerli bir hizmet sunmaktadır. Bu şekilde kurum müşterisi, kurumun kendisine ne kadar toleranslı davrandığını ve defalarca borçla ilgili arama yaparak kurumun müşteri odaklılığını hisseder, kuruma kusur yüklemeyi düşünmez. Bu aramalarda müşteriye yasal takip uyarısı da yapılmaktadır. 

Küçük Alacaklar
Alacaklının belirlediği belli bir bakiyenin altındaki küçük alacaklar için yapılan özel bir çalışmadır. Yasal takip yapmaya değmeyecek alacaklar için verilen bu hizmet hem alacaklı hem de borçlu için kazan- kazan mantığının çok iyi çalıştığı bir aşamadır. Detaylı bir çalışma ve uzmanlık gerektiren bu ürün göze küçük görünen ama bilançoda pek de azımsanmayacak bir değer yaratan alacaklar için öngörülmüştür. 

Kobi Alacakları
Kobi kredilerinin tahsilatı başkaca yetenekler ve çalışma prensipleri gerektirmektedir. Bu ürün ile Kobi dünyasını bilmek, anlamak ve çözüm odaklı yaklaşımla alacaklı ile müşterinin ticari hayatlarının devamlılığını sağlayacak bir platform yaratmak amaçlanmıştır bu ürün ile.

Zor Alacaklar
Tüm tahsilat yolları uygulanmış ancak uzunca yıllar tahsil edilememiş alacaklar için yaratılmış bir çözümdür. Bu şekilde muhasebe kayıtlarında tahsil edilmek için beklenen atıl kalmış alacaklar için yapılan bu çalışma ile gözden çıkarılmış alacakların nakde dönmesi amaçlanmaktadır. 

Diğer Alacaklar           
Müşterilerimizin alacak türleri ve yapılarına bağlı olarak özelleştirilmiş tahsilat arama hizmetleri sunulmaktadır.